Storno podmienky hotela Eurobus ****

Objednávateľ má právo zrušiť objednané služby písomne, prípadne telefonicky s následným písomným potvrdením 15 dní pred nástupom hostí (za písomné zrušenie sa považuje aj e-mailová komunikácia). Dodávateľ je oprávnený účtovať za neuskutočnené alebo neskoro uskutočnené storno objednaných služieb nasledujúce storno poplatky:

7 - 0 dní: 100% z ceny ubytovania
14 - 8 dní: 50% z ceny ubytovania
15 a viad dní: bez storna

Potvrdením objednávky klient (objednávateľ) akceptuje storno poplatky a storno podmienky.

Podmienky: Storno poplatok sa nebude účtovať, ak klient nemohol využiť objednané služby z vážnych dôvodov a preukáže sa hodnoverným písomným potvrdením (vážne ochorenie a úmrtie /aj člena rodiny/, ústavné liečenie, živelná pohroma).

Odber noviniek

Buďte informovaný o novinkách a akciách v našom hoteli.