Rieky regiónu

Na Zemplíne sú vhodné na vodnú turistiku rieky Laborec, Ondava a Topľa a Latorica. Po kliknutí na príslušný názov rieky si môžete prečítať detaily o konkrétnej rieke a prezrieť si fotografie, ktoré boli na nej zhotovené. Vodné stavy zverejňuje Slovenský hydrometeorologický ústav denne na stránke www.shmu.sk.

Splav zemplínskych riek, organizuje každoročne začiatkom júla Občianske združenie Návraty z Michaloviec.

Najvýznamnejšou východoslovenskou riekou je Laborec. Pramení neďaleko poľských hraníc a jeho celková dĺžka je 135 km . V hornej časti preteká úzkym údolím, kde má značne prudký spád, postupne priberá ľavostranné prítoky Výravu, Udavu a Cirochu. Pod Humenným obteká masív Krivoštianky a dostáva sa do širokého údolia s plytkým riečiskom so štrkovými nánosmi. Pri obci Petrovce odbočuje z rieky kanál na Zemplínsku Šíravu a staré koryto preteká cez Michalovce. Ďalej pokračuje juhozápadným smerom a za obcou Stretávka priberá rieku Uh. Posledných 19 km tečie hlinitým riečiskom s brehmi husto porastenými jelšami, plavba je rýchla a plynulá až po ústie do rieky Latorica, ktorá priteká na Slovensko z Ukrajiny.

Ondava pramení v Nízkych Beskydách a tečie juhovýchodným smerom naprieč východným Slovenskom. Preteká širokým údolím ako plytká rieka so štrkovitým korytom a početnými nánosmi. Vo Svidníku sa zľava do nej vlieva riečka Ladomírka a ďalej sa kľukatí v štrkových nánosoch a ponúka vodákom pekné pohľady na Ondavskú vrchovinu. Pod obcou Lomné sa vlieva do priehradnej nádrž Domaša, ktorú naplnila v roku 1966. Modrozelené jazero s dĺžkou asi 14 km a rozlohou 1400 hektárov uprostred listnatých lesov. Na pravej strane nádrže sú kempy a táboriská Valkov a Dobrá, ľavá strana poskytne táborenie v novej Kelči, poloostrov, Holčíkovce a Poľany. Medzi obcami Slovenská Kajňa a Malá Domaša je hrádza vyrovnávacej nádrže, odkiaľ rieka pokračuje medzi zarastenými brehmi a vytvára meandre bohato osídlené volavkami, rybárikmi a bocianmi. Zľava priberá prítoky Oľka a Ondavka a za obcou Hencovce sa tesne približuje k celulózke. Ďalej na juh je Ondava umelo vyrovnaným kanálom, z ktorého odbočujú alebo pritekajú doň rôzne zavlažovacie či odvodňovacie ramená. Pri obci Zemplín neďaleko hraníc s Maďarskom vytvára sútokom s Latoricou rieku Bodrog.

Takmer súbežne s Ondavou tečie rieka Topľa, ktorá pramení na severných svahoch Čergovských vrchov. Preteká starobylým Bardejovom so zachovaným stredovekým opevnením a početnými gotickými pamiatkami. Za Bardejovom sa rieka kľukatí úzkym údolím na juhovýchod cez Giraltovce po Hanušovce nad Topľou. Z Hanušoviec tečie juhovýchodne širokým údolím do Vranova nad Topľou. Za Vranovom pokračuje smerom na juh a pri Horovciach sa vlieva do Ondavy.

Vodná turistika na zemplínskych riekach poskytuje možnosti trávenia voľného času v prírode, mimo preplnených turistických centier.

Splav riek organizujeme spolu s www.alcea.sk

Odber noviniek

Buďte informovaný o novinkách a akciách v našom hoteli.