ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA

HISTÓRIA ZEMPLÍNSKEJ ŠÍRAVY

Vodná nádrž Zemplínska šírava bola vybudovaná v rámci vodohospodárskych úprav na Východoslovenskej nížine. Výstavba nádrže sa realizovala v rokoch 1961 až 1966.

Jej pôvodným účelom bolo:

• ochrániť rozsiahle územie pred povodňami
• umožniť závlahu poľnohospodárskych plôch
• zabezpečiť trvalé chladenie blokov elektrárne Vojany
• využitie na rekreačné účely
• využitie ako prírodná ornitologická rezervácia

Stavebné práce sa začali v máji 1962 na východnej hrádzi v dĺžke 5,3 km. V júli 1963 sa začalo so sypaním juhozápadnej hrádze v dĺžke 2,0 km. S napúšťaním nádrže sa začalo v novembri 1965, kedy bolo dielo uvedené do skúšobnej prevádzky. Výstavba si vyžiadala preloženie štátnej cesty Jovsa – Michalovce, presídlenie obce Malé Zalužice, čiastočné presídlenie obcí Kaluža, Klokočov a Kusín.

Športovo-rekreačnú funkciu začala plniť v roku 1966, ale členitosť pobrežia nedovoľovala rovnomernú koncentráciu návštevníkov. V tomto období sa začali rozvíjať prvé strediská. Už v roku 1975 sa Zemplínska šírava stala najvyhľadávanejším miestom rekreácie pri vode v celom Československu.


ZEMPLÍNSKE NAJ

Najvyššie položený bod
1221 m n.m. - Kremenec - trojhraničný

Najnižšie položený bod
94 m n.m. - miesto odtoku rieky Bodrog zo SR

Najstaršia obec
Ruská - r. 1195 (okres Michalovce)

Najmladšia obec
Zemplínske Hámre - r. 1945 (okres Snina)

Najnižšie položená obec
Klin nad Bodrogom - 98 m n.m. (okres Trebišov)

Najvyššie položená obec
vojenský obvod Valaškovce - 660 m n.m. (okres Humenné)

Najväčší počet obyvateľov obce
​​​​​Pavlovce nad Uhom - 4000 obyvateľov (okres Michalovce)

Najmenší počet obyvateľov obce
Parihuzovce - 40 obyvateľov (okres Snina)

Najväčší kataster obce
Stakčín - 167,67 km2 (okres Snina)

Inšpirácie pre nové zážitky: Ponuka aktivít >

 

Odber noviniek

Buďte informovaný o novinkách a akciách v našom hoteli.