Z histórie

Vodná nádrž Zemplínska šírava bola vybudovaná v rámci vodohospodárskych úprav na Východoslovenskej nížine. Výstavba nádrže sa realizovala v rokoch 1961 až 1966.

Jej pôvodným účelom bolo:
• ochrániť rozsiahle územie pred povodňami
• umožniť závlahu poľnohospodárskych plôch
• zabezpečiť trvalé chladenie blokov elektrárne Vojany
• využitie na rekreačné účely
• využitie ako prírodnú ormitologickú rezerváciu

Stavebné práce sa začali v máji 1962 na východnej hrádzi v dĺžke 5,3 km. V júli 1963 sa začalo so sypaním juhozápadnej hrádze v dĺžke 2,0 km. S napúšťaním nádrže sa začalo v novembri 1965, kedy bolo dielo uvedené do skúšobnej prevádzky. Výstavba si vyžiadala preloženie štátnej cesty Jovsa – Michalovce, presídlenie obce Malé Zalužice, čiastočné presídlenie obcí Kaluža, Klokočov a Kusín.

Športovo-rekreačnú funkciu začala plniť v roku 1966, ale členitosť pobrežia nedovoľovala rovnomernú koncentráciu návštevníkov. V tomto období sa začali rozvíjať prvé strediská. Už v roku 1975 sa Zemplínska šírava stala najvyhľadávanejším miestom rekreácie pri vode v celom Československu.

 

Inšpirácie pre nové zážitky: Ponuka aktivít >

Odber noviniek

Buďte informovaný o novinkách a akciách v našom hoteli.