Topoľa

Gréckokatolícky drevený chrám sv. archanjela Michala, 1700, NKP

Gréckokatolícky drevený chrám v Topoli bol postavený okolo roku 1700 a zasvätený bol sv. archanjelovi Michalovi. V súčasnosti sú v obci dva chrámy. Drevený chrám a nový murovaný, zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi, postavený v roku 1994. V starom chráme sa už pravidelne neslúži. Začiatkom 19. stor. sa v rodine vtedajšieho gréckokatolíckeho kňaza narodil kňaz, významná národná i kultúrna postava Alexander Duchnovič. Stavba chrámu je trojdielna, trojpriestorová, jednovežová. Mohutná strecha tvorí opticky jednoliaty objekt. Konštrukcia je zrubová, postavená na nízkom kamennom základe. Vchod je zo západnej strany cez predsieň. Veža má strechu v tvare zrezanej pyramídy, ktorá je pokrytá šindľami. Na nej je osadené pôdorysne menšie telo vežičky s trojramenným krížom. Na pyramidálnej strieške je kónus s trojramenným krížom. Nad svätyňou v závere strechy je osadený trojramenný kríž. Vo veži boli pôvodne zavesené tri zvony. Neskoršie boli prenesené do samostatnej zvonice pri chráme. Nakoniec skončili v novom murovanom chráme. Ikonostas (NKP) vyniká svojou pestrosťou farieb. Má štvorradovú architektúru s ikonami rozmiestnenými na štyroch poschodiach. Pochádza z polovice 18. stor. Diakonské dvere nie sú osadené krídlami. Cárske dvere sú dvojkrídlové so šiestimi medailónmi evanjelistov a Zvestovania. V prvom hlavnom rade sú umiestnené ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikona sv. archanjela Michala. Druhý rad sviatkov má uprostred ikonu Poslednej večere. Tretí rad apoštolov obsahuje v strede ikonu Krista Veľkňaza s Bohorodičkou a sv. Jánom Krstiteľom. Štvrtý rad je tzv. rad prorokov. Uprostred je na trojramennom červenom kríži Kristus, po stranách s Bohorodičkou a sv. evanjelistom Jánom. Súčasťou areálu je aj samostatne stojaca drevená zvonica postavená v 20. stor. V súčasnosti je prázdna. Zvonica je postavená na kamennom základe. Jej konštrukcia je jednoduchá, stĺpová. Celá strecha veže je pokrytá šindľami. V čelnej časti strechy je umiestnený jednoduchý jednoramenný kríž.

Odber noviniek

Buďte informovaný o novinkách a akciách v našom hoteli.